Máy năng lượng mặt trời Bình Minh 130L

Giá: 5,620,000 đ 5,800,000 đ

Sản phẩm cung cấp nước nóng sử dụng sinh hoạt trong gia đình

Nội dung bên trong TAB

Nội dung bên trong TAB 2


Sản phẩm khác

Máy năng lượng mặt trời Bình Minh 160L
Máy năng lượng mặt trời Bình Minh 180L
Máy năng lượng mặt trời Bình Minh 215L
Máy năng lượng mặt trời Bình Minh 250L
Máy năng lượng mặt trời Bình Minh 300L