Phao cơ tự ngắt

Cung cấp lắp đặt thay thế phao cơ inox, phao cơ thông minh tự ngắt nước cho gia đình.

Phao inox
Phao thông minh ONPAS
Phao cơ thông minh
Phao cơ inox