Phao cơ tự ngắt

Cung cấp lắp đặt thay thế phao cơ inox, phao cơ thông minh tự ngắt nước cho gia đình.

Phao inox  tự ngắt Sus304
Phao thông minh ONPAS
Phao cơ thông minh HML